EPDEM neden geliştirilmiştir? Amaçları nelerdir?

EPDEM neden geliştirilmiştir? Amaçları nelerdir?

EPDEM özel eğitim alanında çok önemli bir yeri olan özel gereksinimli çocuk ebeveynlerinin psikolojik sağlıklarını ve iyilik hallerini desteklemek amacıyla geliştirilmiştir.

Mevcut durumda göreceli olarak ihmal edilmiş özel gereksinimli çocuk ebeveynlerinin psikolojik ihtiyaçlarını ve yardım gereksinimlerini karşılamayı ve böylece alandaki bu açığı kapatmayı hedeflemektedir.

EPDEM’den kimler yararlanabilir?

EPDEM’den kimler yararlanabilir?

EPDEM özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle çalışan uzmanlara psikolojik yardım verme konusunda yol gösterici bir klavuzdur.

Bu bağlamda bu kitleye hizmet veren lisans mezunu psikolojik danışmanlar/rehber öğretmenler, psikologlar ve sosyal çalışmacılar ile PDR ve psikoloji alanlarında yüksek lisans ve/veya doktora sahibi uzmanlar EPDEM’den yararlanabilirler. 

EPDEM’in dayanakları nelerdir?

EPDEM’in dayanakları nelerdir?

EPDEM, Rogeryen-Birey Merkezli Yaklaşım’ın psikolojik danışmaya ilişkin belirlemelerinden ve bu kuramsal yaklaşım temelinde yürütülmüş olan araştırma verilerinden yola çıkılarak oluşturulmuş bir yardım modelidir.

Bireysel ve grupla psikolojik danışma yardım süreçlerinin yapılandırılmasında başta Birey Merkezli Yaklaşım’ın kuramsal belirlemeleriyle ilke ve tekniklerinden yararlanılmıştır. 

EPDEM NEDİR?

EPDEM özel gereksinimli çocuk ebeveynleri için geliştirilmiş bir psikolojik destek modelidir. Bu model kuramsal dayanaklar ve araştırmalar ışığında şekillendirilmiş özel gereksinimli çocuk ebeveynleriyle yapılan ön görüşme, bilgi verici danışmanlık ve görüşme, bireysel psikolojik danışma ve grupla psikolojik danışma hizmetlerinin ana çerçevelerini içermektedir.

EPDEM yardımıyla özel gereksinimli çocuk ebeveynlerine psikolojik destek ve rehberlik hizmeti vermek isteyen profesyonellere bir yol haritası sunulmaktadır.

EPDEM HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ EPDEM EĞİTMENİ HAKKINDA

MODÜLLER

MODÜL A


EPDEM TANITIM ve ÖN BİLGİLER

DETAYLAR

MODÜL 1


Özel Gereksinimli Çocuk Ebeveynleriyle Ön Görüşme2

DETAYLAR

MODÜL 1: Özel Gereksinimli Çocuk Ebeveynleriyle Ön Görüşme

Bu modülde;

 • Kuruma ilk defa gelen veya ilk defa psikolojik yardım alacak olan bir ebeveynle ön görüşmenin amacı ve öneminin ne olduğu,
 • Ön görüşmede dikkate alınması gereken noktaların neler olduğu,
 • Ön görüşme formunun içeriğinde neler olması gerektiği,
 • Ebeveynin ihtiyacı veya ihtiyaçlarının görüşme yoluyla nasıl ortaya çıkarılacağı ve
 • Ebeveynin hangi hizmet veya hizmetlerden yaralanabileceğine nasıl karar verileceği konularına açıklık getirilmektedir.

MODÜL 2


Özel Gereksinimli Çocuk Ebeveynleri İçin Bilgi Verici Danışmanlık Hizmetleri ve Görüşme

DETAYLAR

MODÜL 2: Özel Gereksinimli Çocuk Ebeveynleri İçin Bilgi Verici Danışmanlık Hizmetleri ve Görüşme

Bu modülde;

 • Bilgi verici danışmanlık ve görüşme hizmetlerinin amacı ve öneminin ne olduğuna,
 • Bilgi verici danışmanlık hizmeti sürecinde göz önüne alınması gereken noktaların neler olduğuna ve
 • Ebeveynlerin bilgi gereksinimi duyduğu belli başlı konularla ilgili bilgilere yer verilmektedir.

MODÜL 3


Özel Gereksinimli Çocuk Ebeveynleriyle Bireyle Psikolojik Danışma

DETAYLAR

MODÜL 3: Özel Gereksinimli Çocuk Ebeveynleriyle Bireyle Psikolojik Danışma

Bu modülde;

 • Özel gereksinimli çocuk ebeveynleriyle yürütülen bireysel psikolojik danışmanın doğasının nasıl olduğu,
 • Özel gereksinimli çocuk ebeveynlerine verilecek bireysel psikolojik danışma hizmetinin içeriği ve sürecin nasıl işlemesi gerektiği ve
 • Ebeveynin danışma sürecine getirebileceği belli başlı sorunların neler olduğu ve bu sorunların her biriyle nasıl çalışılması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

MODÜL 4


Özel Gereksinimli Çocuk Ebeveynleriyle Grupla Psikolojik Danışma

DETAYLAR

MODÜL 4: Özel Gereksinimli Çocuk Ebeveynleriyle Grupla Psikolojik Danışma

Bu modülde;

 • Grupla psikolojik danışmanın doğası ve özel gereksinimli çocuk ebeveynleri açısından avantajları ve kuramsal dayanaklarına,
 • Özel gereksinimli çocuk ebeveynleri için grupla psikolojik danışmada göz önüne alınması gereken noktaların neler olduğuna ve
 • Özel gereksinimli çocuk ebeveynleri için geliştirilmiş örnek bir grupla psikolojik danışma programının içeriği ve grup sürecine ilişkin bilgiler verilmektedir.

İletişime geçmek ister misiniz?

Soru, dilek ve görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz. Müşteri temsilcimiz tarafından en kısa süre içerisinde tarafınıza dönüş sağlanacaktır.